Ποιοι είμαστε

Η OpenCircle είναι μια πλατφόρμα συμμετοχικών επενδύσεων, ένας ψηφιακός χώρος συνάντησης, μέσα στον οποίο καλλιεργείται η επαφή μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών επενδυτών. Η ομάδα της OpenCircle αναπτύσσει μια επενδυτική κοινότητα που χρηματοδοτεί τα αναπτυξιακά σχέδια υγιών, καινοτόμων και αναπτυσσόμενων εταιρειών.

Η πλατφόρμα της OpenCircle έχει αναπτυχθεί από την Parnasse A.E. που είναι σύμβουλος ανάπτυξης συμμετοχικών επενδύσεων και σύμβουλος στην αγορά ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Parnasse Α.Ε. είναι ο διαχειριστής της πλατφόρμας.

Ο σκοπός της Parnasse Α.Ε. είναι η δημιουργία, διαχείριση και επέκταση εργαλείων ανάπτυξης συμμετοχικών επενδύσεων, ώστε να ενισχυθεί αποτελεσματικά η εξέλιξη της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Η Parnasse στελεχώνεται από μια διεθνή ομάδα έμπειρων επαγγελματιών, κατόχων Ph.D. και MBA, με μέσο όρο 15ετή δραστηριότητα σε επιτυχημένες τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις. Η εμπειρία των στελεχών της Parnasse εκτείνεται από την έναρξη και εξέλιξη startups, μέχρι την αναδιοργάνωση και επέκταση ώριμων επιχειρήσεων μέσω οργανικής ανάπτυξης ή εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η Parnasse έχει σημαντική εμπειρία στη σύζευξη τεχνολογιών αιχμής με παραδοσιακές επιχειρήσεις, στη δημιουργική σύμπραξη ταλέντου και εταιρικής κουλτούρας καθώς και στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Η Parnasse Α.Ε., μέσω της OpenCircle, παρέχει στις εταιρείες τόσο τα εργαλεία ορθής κατάρτισης και παρουσίασης επιχειρηματικών σχεδίων, με τη χρήση εξειδικευμένης σουίτας, όσο και τα μέσα προβολής τους προς την εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα. Για όλη τη διαδικασία προσφοράς και τοποθέτησης κινητών αξιών, η Parnasse λειτουργεί ως εντολολήπτης μιας εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η οποία παρέχει το αναγκαίο κανονιστικό πλαίσιο για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων μας.

Σε αυτό το πλαίσιο η Parnasse Α.Ε. και η OpenCircle είναι:

  1. Ο ιστότοπος όπου συναντώνται δυναμικοί και καινοτόμοι επιχειρηματίες με οραματιστές επενδυτές.

  2. Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος για εταιρείες που θέλουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους μέσω συμμετοχικών επενδύσεων.

  3. Ο δημιουργός ενός οικοσυστήματος για την ανάπτυξη της υγιούς νέας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

  4. Ο εμπνευστής και διοργανωτής τακτικών συναντήσεων, όπου επενδυτές και επιχειρηματίες μπορούν να συνεργαστούν και να αναπτύξουν συνέργειες.

Η Parnasse Α.Ε. και η OpenCircle δεν είναι:

  1. Πλατφόρμα συναλλαγών.

  2. Ταμείο, επενδυτική τράπεζα ή διαχειριστής κεφαλαίων.

  3. Μηχανισμός μαζικής συμμετοχής σε συναλλαγές χρηματιστηριακού τύπου.


Σας καλούμε σε μια συναρπαστική κοινότητα.
Μπείτε στον κύκλο!